1 toà tháp ( Văn Xương ) Mộc

1 toà tháp ( Văn Xương ) Mộc