Gậy như ý ngọc hoàng long 20cm kim

Gậy như ý ngọc hoàng long 20cm kim