Tỳ hưu ngọc hoàng long 20cm

Tỳ hưu ngọc hoàng long 20cm