Tỳ hưu ngọc onyx xanh 15cm

Tỳ hưu ngọc onyx xanh 15cm