Tháp văn xương thạch anh trắng 0.64kg kim

Tháp văn xương thạch anh trắng 0.64kg kim