Trụ thạch anh hồng 0.47kg hỏa

Trụ thạch anh hồng 0.47kg hỏa