Bi cầu thạch anh trắng dừa 1.83kg kim

Bi cầu thạch anh trắng dừa 1.83kg kim