Trụ thạch anh hồng 0.5kg

Trụ thạch anh hồng 0.5kg